20. 06. 2019
Rozpočtové opatření č.1
19. 06. 2019

Účetní závěrka Mateřská škola Košálov 2018

 

19. 06. 2019

Účetní závěrka Základní školy Košálov 2018

19. 06. 2019

Závěrečný účet obce za rok 2018

18. 06. 2019

Účetní závěrka obce Košálov za rok 2018

17. 06. 2019

Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2018

17. 06. 2019

Účetní závěrka Svazku obcí Košálov-Libštát za rok 2018

17. 05. 2019

Krkonoše - svazek měst a obcí

14. 05. 2019

Obec Košálov

14. 05. 2019
MIKROREGION POJIZEŘÍ
14. 05. 2019

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Košálov-Libštát za rok 2018

17. 04. 2019

Schválený rozpočet 2019  Svazku obcí Košálov-Libštát

Vyvěšeno: 17.04.2019

09. 04. 2019

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu Mikroregionu Pojizeří na r. 2019

Vyvěšeno: 09.04.2019

02. 04. 2019

Schválený rozpočet obce Košálov na rok 2019

 
Rozpočet MŠ 2019
 
Rozpočet ZŠ 2019

Vyvěšeno: 02.04.2019

27. 02. 2019

Svazek obcí Košálov Libštát

Návrh rozpočtu na rok 2019

Plnění rozpočtu

26. 02. 2019
Návrh Rozpočtu DSO Mikroregion Pojizeří na rok 2019

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikroregion Pojizeří na období roku 2019 - 2022
13. 02. 2019

Návrh rozpočtu obce Košálov na rok 2019

Návrh rozpočtu 2019 MŒ

Návrh rozpočtu 2019 ZŠ

Vyvěšeno: 13. 02. 2019
Sejmuto: 04. 03. 2019

09. 01. 2019
Rozpočtové opatření č. 5
07. 12. 2018
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019

Vyvěšeno: 07.12.2018

30. 11. 2018

Krkonoše - svazek měst a obcí
Střednědobý výhled rozpočtu svazku Krkonoše - svazek měst a obcí

Vyvěšeno: 30.11.2018
Svěšeno: 20.12.2018

27. 11. 2018

Rozpočtové opatření č.1

Vyvěšeno: 27.11.2018
Sejmuto: 25.12.2018

19. 10. 2018
Rozpočtové opatření č.4
13. 09. 2018
Obec Košálov
Rozpočt. opatření č. 3
10. 09. 2018

Krkonoše - svazek měst a obcí

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

Vyvěšeno: 10.09.2018
Svěšeno: 10.09.2019

05. 09. 2018
MIKROREGION POJIZEŘÍ - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
06. 08. 2018
Obec Košálov
Rozpočt. opatření č. 2
09. 07. 2018

Obec Košálov
Rozpočt. opatření č. 1

20. 06. 2018
Rozpočtové opatření č. 2
20. 06. 2018

Účetní závěrka příspěvkových organizací 2017

19. 06. 2018

Účetní závěrka obce za rok 2017

19. 06. 2018

Závěrečný účet obce Košálov za rok 2017

19. 06. 2018

Závěrečný účet Svazku obcí Košálov-Libštát - rok 2017

 
Účetní závěrka Svazku obcí Košálov-Libštát - rok 2017
12. 06. 2018
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ - Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrov olného svazku obcí MIKROREGION  POJIZEŘÍ za rok 2017 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stánkách mikroregionu
18. 05. 2018

Krkonoše - svazek měst a obcí

 - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
 - PŘÍLOHA
 - ROZVAHA
 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
 - Zpráva o přezkumu hospodaření
 - Ministerstvo financí - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 - Potvrzení o zveřejnění na úřední desce

Vyvěšeno: 18.05.2018
Svěšeno: 14.06.2018

17. 05. 2018

Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Pojizeří za rok 2017

 - ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pojizeří, IČ69861285, za rok 2017
 - Závěrečný účet za rok 2017

16. 05. 2018

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Košálov-Libštát

  - Závěrečný účet SO-Košálov - Libštát 2017
  - zpráva o výsledku hospodaření 2017
  - komentář k záv. účtu rok 2017

15. 05. 2018

Návrh závěrečného účtu obce Košálov za rok 2017

- Závěrečný účet 2017
- Příloha č.1 k ZÚ 2017 - Zpráva o přezkoumání hospodaření
- Příloha č 2 k ZÚ - Hospodaření PO
- Příloha č. 3 - Komentář k ZÚ obce 2017

25. 04. 2018

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2018

Vyvěšeno: 25.04.2018

18. 04. 2018

Rozpočet Svazku obcí Košálov a Libštát  na rok 2018

Rozpočet 2018 a plnění rozpočtu 2017
11. 04. 2018

Rozpočet MŠ Košálov na rok 2018

Rozpočet ZŠ Košálov na rok 2018

11. 04. 2018

Rozpočet obce na rok 2018

06. 03. 2018

MIKROREGION POJIZEŘÍ - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet  dobrovolného  svazku  obcí  MIKROREGION  POJIZEŘÍ na r. 2018

28. 02. 2018

Návrh rozpočtu DSO 2018

Plnění rozpočtu 2017

Vyvěšeno: 28.02.2018
Svěšeno: 26.03.2018

23. 02. 2018

Návrh rozpočtu obce Košálov na rok 2018

24. 01. 2018

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikroregion Pojizeří na období 2018 - 2021

Vyvěšeno: 23.01.2018
Sejmuto: 13.02.2018

22. 01. 2018

Návrh rozpočtu MŠ Košálov 2018

Návrh rozpočtu ZŠ Košálov 2018

Vyvěšeno: 22.01.2018

18. 01. 2018

Rozpočtové opatření č. 6 (12.2017)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1 DSO KOŠÁLOV – LIBŠTÁT

Vyvěšeno: 18.01.2018

18. 12. 2017

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018-DSO Košálov-Libštát - č.1

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 - č.2

Rozpočtové opatření č. 5 (11/2017)

Vyvěšeno: 18.12.2017

16. 11. 2017

Návrh rozpočtu 2018 svazku Krkonoše - svazek měst a obcí

- Potvrzení o zveřejnění na úřední desce
- Příloha k návrhu rozpočtu pro rok 2018

Vyvěšeno: 16.11.2017
Svěšeno: 11.12.2017

16. 10. 2017
Obec Košálov
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2022
Rozpočtové opatření č. 4 (9.2017)
11. 09. 2017
Rozpočtové opatření č. 3 (8.2017)
05. 09. 2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 3/2017 dobrovolného svazku obcí MIKROREGION POJIZEŘÍ

Střednědobý výhled rozp. obec  Košálov 2019 - 2022 (návrh k vyvěšení)

14. 07. 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOŠÁLOV 2016
- Příloha č. 1 k ZÚ - Zpráva o přezkoumání hosp. 2016
- Příloha č 2 k ZÚ - hospodaření PO 2016 (ZŠ a MŠ)
- Příloha č. 3 - Komentář k ZÚ 2016

Protokol o schválení úč. záv. obce 2016
Účet. závěrka MŠ - protokol 2016
Účet. závěrka ZŠ - protokol 2016

Závěrečný účet DSO r. 2016
- Příloha č.1 k ZÚ 2016 - Přezkoumání hospodaření DSO 2016
- Příloha č.2 - Komentář k ZÚ DSO 2016

Protokol o schvál. úč. závěrky DSO 2016 19.6.17

08. 06. 2017

MIKROREGION POJIZEŘÍ - OZNÁMENÍ  O ZVEŘEJNĚNÍ

Rozpočtové opatření č.2. 2017

24. 05. 2017

Závěrečný účet DSO za r. 2016

Příloha č.1 k ZÚ 2016 - Přezkoumání hospodaření DSO 2016

Příloha č.2 - Komentář k ZÚ DSO 2016

23. 05. 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOŠÁLOV za r. 2016

Příloha č. 1 k ZÚ - Zpráva o přezkoumání hosp. 2016
Příloha č. 2 k ZÚ - Hospodaření PO 2016 (ZŠ a MŠ)
Příloha č. 3 k ZÚ - Komentář k ZÚ 2016

22. 05. 2017

Obec Košálov - Rozpočtové opatření č. 1

22. 05. 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mikroregion Pojizeří, za rok 2016

Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregionu Pojizeří za rok 2016

Vyvěšeno: 22.05.2017

11. 05. 2017

Návrh závěrečného účtu 2016 svazku měst a obcí Krkonoše

Zpráva o přezkumu hospodaření 2016 svazku měst a obcí Krkonoše

05. 05. 2017

Rozpočtové opatření č.1

Vyvěšeno: 05.05.2017

27. 04. 2017

Rozpočet na rok 2017
Svazek obcí Košálov Libštát - IČ: 62013203

Vyvěšeno: 27.04.2017

18. 04. 2017

MIKROREGION POJIZEŘÍ - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

Rozpočtové opatření č. 1

31. 03. 2017

Rozpočet obce 2017

Rozpočet ZŠ 2017

Rozpočet MŠ 2017

Vyvěšeno: 31.03.2017

16. 03. 2017
Střednědobý výhled rozpočtu DSO 2018-2020
14. 03. 2017
MIKROREGION POJIZEŘÍ - OZNÁMENÍ  O ZVEŘEJNĚNÍ
03. 03. 2017

Svazek obcí Košálov Libštát - IČ: 62013203

Návrh rozpočtu na rok 2017 

Vyvěšeno v Košálově dne: 03.03.2017 

22. 02. 2017

Základní škola Košálov

Návrh rozpočtu na rok 2017

22. 02. 2017

Mateřská škola Košálov

Návrh rozpočtu na rok 2017

14. 02. 2017

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

- příjmy
- výdaje
- příloha

Vyvěšeno: 14.02.2017