18. 05. 2018

Krkonoše - svazek měst a obcí

 - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
 - PŘÍLOHA
 - ROZVAHA
 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
 - Zpráva o přezkumu hospodaření
 - Ministerstvo financí - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 - Potvrzení o zveřejnění na úřední desce

Vyvěšeno: 18.05.2018
Svěšeno: 14.06.2018