16. 11. 2017

Návrh rozpočtu 2018 svazku Krkonoše - svazek měst a obcí

- Potvrzení o zveřejnění na úřední desce
- Příloha k návrhu rozpočtu pro rok 2018

Vyvěšeno: 16.11.2017
Svěšeno: 11.12.2017