cz pl
imgNavigaceimg
img
OÚ Košťálov
bullet Úvodní strana
bullet Úřední deska
bullet Faktografie
bullet Obecní zastupitelstvo
bullet Vyhlášky a nařízení
bullet Ke stažení
bullet GDPR dokumenty
bullet KN 02/2020
Obec
bullet Krizový plán
bullet Svazek obcí
bullet Územní plán
bullet Historie
bullet Významné osobnosti
bullet Základní škola
bullet Mateřská škola
bullet Knihovna v Košťálově
bullet Knihovna v Kundraticích
bullet Adresář firem
bullet Spolky
bullet Vikariát
bullet Termíny přistavení kontejnerů
bullet Mapa
Sport a relax
bullet Koupaliště
bullet LESOPARK
bullet Centrum volného času
Webkamery
bullet Náměstí
bullet Koupaliště
bullet Centrum volného času
Ostatní
bullet Kontakty
bullet Fotogalerie
bullet Videogalerie
bullet Mapa webu
img
imgimgimg
imgRychlé zprávyimg
img
Musíte být přihlášeni, abyste mohli přidat zprávu.

digileo  
23.02.2020
foto z dětského karnevalu [Klikni!]

digileo  
15.12.2019
foto z Vánoční orient show na [Klikni!]

digileo  
02.12.2019
foto z rozsvěcení vánočního stromu na [Klikni!]

digileo  
10.11.2019
foto z vítání občánků na [Klikni!]

digileo  
03.11.2019
foto Sokol halloven na koupališti na [Klikni!]

digileo  
16.10.2019
foto ze vzpomínkové akce Sokola na [Klikni!]

digileo  
06.10.2019
foto z memorialu Čestmíra Škorpila na [Klikni!]

digileo  
22.09.2019
foto noc sokoloven na [Klikni!]

digileo  
18.09.2019
foto [Klikni!]

digileo  
02.09.2019
foto první den do školy na [Klikni!]

Ukázat více zpráv
img
imgimgimg
imgVýroční zpráva za školní rok 2006/2007img
img

Základní škola Košťálov, okres SemilyPSČ 512 02, tel. 481 689 225

IČO : 701 56 565
E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600


Výroční zpráva o činnosti školy

za školní rok 2006/2007
Zpracovala : Mgr.Alena Janatová
V Košťálově dne 28.srpna 2007


1. Základní údaje o škole

Název : Základní škola Košťálov, okres Semily
Adresa : Košťálov 128 PSČ : 512 02
Zřizovatel : obec Košťálov, Košťálov 201, IČO : 275841
Forma hospodaření : příspěvková organizace
Právní subjekt od 1.ledna 2003, IČO organizace : 70156565
Ředitel školy : Mgr.Alena Janatová
Druh školy : Základní s l – 5. ročníkem
Datum zařazení do sítě : 1.1. 2003
tabulka

Charakteristika školy
ZŠ Košťálov je škola s 1.stupněm ZŠ. Ve školním roce 2006/2007 zde bylo vyučováno v 1. – 5. ročníku, v pěti třídách. Školu navštěvovalo 78 žáků z Košťálova, Kundratic a Čikvásek. ZŠ měla 1 oddělení školní družiny, které navštěvovalo celkem 24 dětí. Ke škole patří školní jídelna. Zřizovatelem školy je OÚ v Košťálově, který se o školu vzorně stará.
Ke škole patří celkem rozlehlý pozemek. Část je využita jako okrasná zahrada, část využíváme jako školní pozemek a travnatá část za školou slouží jako hřiště. Děti zde tráví (pokud to počasí dovolí) polední přestávku a školní družina ho využívá k různým hrám. Máme zde vybudované i doskočiště pro skok daleký.
V budově školy máme společenskou místnost, která se využívá při slavnostních akcích školy (zahájení školního roku, vystoupení dětí, divadelní představení a již mnoho let se zde uskutečňují výstavy obrazů zdejších malířů). Tuto místnost můžeme využívat též jako tělocvičnu. Na výuku tělesné výchovy chodíme ale hlavně do místní sokolovny, kterou máme naproti škole. Samozřejmě pokud jsou příznivé podmínky, cvičíme venku. Využíváme fotbalové a házenkářské hřiště a od letošního školního roku budeme využívat nový sportovní areál. V zimě, pokud je sníh, si užíváme krásných kopců v okolí naší obce k lyžování a sáňkování.
Dále máme v naší škole velice dobře vybavenou počítačovou učebnu. OÚ nám zakoupil 6 počítačů a v rámci projektu „Internet do škol“ jsme dostali dalších 6 počítačů, server a tiskárnu od MŠMT.
Budova školy je využívána i v odpoledních a večerních hodinách. Schází se zde děti na zájmové kroužky a nepovinné předměty(kterých jsme měli ve školním roce 2006/2007 celkem 8) a ve společenské místnosti probíhá i cvičení pro veřejnost (jóga, cvičení pro ženy, relaxační cvičení)


1. Přehled učebních plánů

Ve školním roce 2006/2007 se vyučovalo podle učebních dokumentů „Základní škola“, č.j. 16847/96-2.
Na škole působily tyto zájmové kroužky :
tabulka


2. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání

tabulka

Údaje o prospěchu
tabulka

Během školního roku přestoupil 1 žák ze ZŠ v Libštátě (3.třída)
Chování : v tomto školním roce nebyl na naší škole snížený stupeň z chování.
tabulka


3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti

tabulka
tabulka

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2006/2007
tabulka


4. Řízení školy

Úkoly vytyčené v ročním plánu pro školní rok 2006/20067byly splněny. Roční plán přikládám.
Spolupráce s rodiči je velmi dobrá. Scházíme se 4krát ročně, jednou na společné schůzce všech rodičů na začátku roku, kde jsou rodiče informováni o všem, co jejich děti v novém školním roce čeká. 3krát za rok potom máme informační odpoledne pro rodiče.
Dobrou spolupráci máme také se ZŠ T.G. Masaryka v Libštátě. Provádíme např. vzájemné hospitace. My chodíme hlavně do 6. tříd abychom viděli, jak si naši žáci v Libštátě zvykají a jestli zvládají učivo. Učitelé z Libštátu zase navštěvují naši pátou třídu, aby měli představu, jaké děti k nim přejdou.Dále pořádáme společně Turnaje ve vybíjené, Dopravní soutěže a hlavně na závěr roku Olympijský den.
Také výborně spolupracujeme s mateřskou školkou (vzájemné návštěvy jak ve škole,tak ve školce, v červnu pak přijdou všichni budoucí prvňáčci do školy a zúčastní se vyučování , společné návštěvy divadelních představení apod.)
Výbornou spolupráci máme s místním OÚ v Košťálově, který nám vždy vychází vstříc.Zajišťuje nám kromě jiného dopravu na všechny akce, které škola pořádá(např. exkurze, návštěvy divadelních představení, celou zimu jezdíme bruslit apod.)
Dále máme dobrou spolupráci s Místní knihovnou (besedy pro děti) a s Okresní knihovnou v Semilech (besedy o Vánocích, Velikonocích, Vynášení zimy apod.)


5. Poradenské služby

Práce s žáky se specifickými poruchami učení
Na škole máme dyslektickou asistentku, která se stará o problémové děti. Využívá i různé počítačové programy, kterými je naše škola vybavena. Úzce spolupracuje s PPP v Semilech.
Minimální preventivní program
Zaměřujeme se hlavně na vhodné využití volného času dětí. Rozšířili jsme nabídku zájmových kroužků a nepovinných předmětů. Máme kroužek výtvarný, turistický, sportovní, práce na PC, hry na flétnu, ruční práce, keramický, dramatický, náboženství, kroužek anglického jazyka, zdravotní, dopravní.
Učitelé všech tříd s dětmi otevřeně hovoří o škodlivosti drog a jiných návykových látek, čtou různé články s touto tématikou a pouští dětem videokazety.
Velkým přínosem je každoročně pořádaná beseda s MUDr. Vítem Šlechtou, který je v této problematice odborníkem.


7.Údaje o průběhu a výsledcích kontrol

Ve dnech 23. a 24. dubna navštívila školu Česká školní inspekce, která se zaměřila na výuku anglického jazyka. Z inspekční zprávy : „ Hospitace ve výuce anglického jazyka prokázaly vhodnost a přiměřenost vzdělávacích cílů, účelnost ve využívání materiálního zázemí, doplňkových učebních pomůcek a didaktické techniky. Vyučující angličtiny dobře zvládly psychologická specifika žáků prvního stupně, což se příznivě projevilo výběrem vhodných metod a forem práce, soustavnou aktivizací žáků prostřednictvím cílených činností, prací ve skupinách, častým střídáním aktivit, důrazem kladeným na komunikaci a porozumění. Přístup pedagogů k žákům i vzájemná spolupráce učitelů se projevila v přátelské, otevřené atmosféře celé školy.

V oblasti výchovně vzdělávacího procesu lze vymezit tyto silné stránky:
- jazyková výuka
- kroužek anglického jazyka ve 2. třídě
- systematické využívání materiálně technického zázemí
- škola rodinného typu – příznivé vzájemné vztahy
- spolupráce s OÚ, MŠ a ZŠ Libštát
- podpora dalšího vzdělávání pedagogů vedeném školy.


8.Akce během školního roku

- Jičín – město pohádek
- Dopravní hřiště
- Přespolní běh
- Plavecký výcvik
- Soutěž „O nejvšestrannější 4.třídu Jilemnicka“
- Pohádka Strach a štěstí
- Pohádky Pin a Gvin
- Divadelní představení Bubáci a hastrmani
- Vystoupení country skupiny
- Turnaj v malé kopaně
- Návštěva Mikuláše s doprovodem a nadílkou
- Ekologické školení
- Noc ve škole + Bobřík odvahy
- Film Garfield II.
- Vánoční besídky pro děti
- Vánoční koncert pro rodiče
- Turnaj ve florbale
- Kouzelnické představení
- Výstava dětských prací ze zájmových kroužků
- Veletrh dětské knihy v Liberci
- Soutěž o nejlepší čtenáře
- Ukázka dravců a sov , spojená s letovým předvedením
- Kouzelník
- Dopravní soutěž pro všechny žáky školy
- Sběr starého papíru
- Okresní kolo soutěže Mladý zdravotník
- Dětská smyslová revue
- McDonald Cup – 2.,3. tř.
- Exkurze do Prahy
- Pohádka Zlatovláska
- Pantomima
- Turnaj ve fotbale
- Trojboj
- Kabaret pro děti
- Návštěva Místní knihovny
- Jarní koncert
- Školní výlety ( Český ráj, Babiččino údolí)
- Ekologická výchova
- Olympijský den se ZŠ Libštát
- Veselé dny na závěr školního roku( červený, modrý, bílý)
V Košťálově dne 28.8. 2007
Mgr.Alena Janatová
ředitelka školy
 

bullet Přidal admin , 24.01.2008 15:49:18 4607 Přečteno · Tisknout
img
imgimgimg
imgHlášení místního rozhlasuimg
img
Hlášení ze dne 3.6.2020  
Hlášení ze dne 27.5.2020 
Hlášení ze dne 21.5.2020 
img
imgimgimg
imgKalendář akcíimg
img img
imgimgimg
imgKdo je onlineimg
img bullet Hosté online: 2
Žádný člen není online

bullet Registrovaní členové: 146
bullet Neaktivovaní členové: 0
bullet Nejnovější člen: spoluobcan
img
imgimgimg
imgPřihlášeníimg
img
Jméno

HesloNejste členem?
Zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Nechte si poslat nové.
img
imgimgimg
imgDůležitá telefonní číslaimg
img
Kontakty obecodkaz
Záchranné a bezp. složky
Tísňové volání 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Čísla poruchových služeb
ČEZ a.s. 840 850 860
PLYN 1239
Další čísla
Policie ČR Okresní ředitelství Semily 974 475 111
Policie ČR Obvodní odd. Semily 481 623 333
MUDr. Vít Šlechta (ordinace) 481 689 344
MUDr. Jůza (zubní) 481 689 323
img
imgimgimg
imgZelená obecimg
img img
imgimgimg
imgOdkazyimg
img
Czech POINT
Krkonoše
img
imgimgimg
imgNahlášení páleníimg
img
Nahlášení pálení
img
imgimgimg
Copyright © 2005 - 2020 obec Košťálov | Všechna práva vyhrazena