Významné osobnosti
Přidal admin, 24.01.2008 15:26:02
Ř E P K O V Á Věra - nar. 21.7.1910 v Košťálově / zemř. 21.4.1990 v Košťálově
Klavírní virtuozka.
Absolventka mistrovské školy pražské konzervatoře K. Hofmeistra (1924-1928).
1928-1929 - soukromé studium u K. Hofmeistra.
Největší pozornost věnovala studiu a interpretaci klavírního díla B. Smetany.
V r. 1952 - jmenována Laureátkou státní ceny
1960 - zasloužilá umělkyně
Ocenění v zahraničí: 1947 - Kodaň, 1948 - Paříž, 1949 - Polsko, aj..
Dlouholetá spolupráce s Československým rozhlasem.
Uvedena v "Československém hudebním slovníku osob a institucí".

Jindřich K O L O W R A T KRAKOVSKÝ
, nar. 27.7.1897 / zemř. 19.1.1996 v Praze
Nejmladší syn hraběte Leopolda Kolowrata Krakovského a Naděždy, rozené Huppmann de Vabella.
Do roku 1948 (nyní vrácené) vlastnil rodový zámek v Týnci u Klatov, majetek v Lomci, Přimdě, Velkých Dvorcích, Košťálově (vila č.p.,220), Praze (Kolowratský palác).
Za okupace pracoval v odboji, po r. 1948 jmenován velvyslancem v Turecku.
V r. 1948 odešel do exilu do USA, kde se prosadil především jako obchodník.
V r. 1994 mu Václav Havel předal Řád T.G. Masaryka II. stupně.
Podle trhové smlouvy ze dne 21.5. a 24.5.1940 se dům čp. 220 v Košťálově se stav. p.č. 300 a zahradou p.č. 527 zapisují do vložky 369 jako vlastnické právo Marii Klimtové.
21.5.1942 se Marie Klimtová provdala za hraběte Jindřicha Kolowrata, po provdání se jmenuje Marie Kolowratová - Krakovská.
V košťálovské vile žila rodina v ústraní po celé období II. sv. války, synové Tomáš a Arnošt začali v Košťálově chodit do základní školy.
Dne 27.10.1992 byl hrabě Jindřich Kolowrat Krakovský v Košťálově jmenován čestným občanem obce (za osobní účasti synů Arnošta a Tomáše).

H O U S A Vlastislav
, nar. 1.1.1932 v Košťálově
Významný český výtvarník - medailér.
V letech 1947-1951 studia na Vyšší uměleckoprůmyslové škole klenotnické v Turnově, 1951-1956 na Akademii výtvarných umění v Praze u O. Španiela a J. Laudy.
V r. 1966 se stal členem skupiny Medaile 66.
Žije a pracuje v Praze.

S K Ř Í P E K František
, ing. arch., nar. 7.8.1923 v Košťálově / zemř. 22.10.2012 ve věku 89 let
Akademický architekt, kulisový výtvarník, pracovník České televize Praha.
Začátky v Národním divadle (scéna k "Prodané nevěstě" aj.)
V Československé televizi (nyní České televizi) vytvářel scény zejména k pohádkám.
Žil v Praze.
Přechodný pobyt měl v Košťálově - Kundraticích, čp. 71.

K L Á P Š T Ě Jaroslav
, malíř a grafik, nar. 7.8.1923 v Záhoří u Semil / zemř. 23.9.1999 v Praze (pochován na Čikváskách)
Český akademický malíř, patří k významným umělcům našeho regionu. Od svého mládí miloval osadu Čikvásky u Košťálova.
1929 přichází k prarodičům na Čikvásky, kde začíná školní docházku v jednotřídce
1931 žije s matkou v Turnově, kde později začíná navštěvovat gymnázium
1942 maturita a týden po ní totální nasazení na práce při opravách tunelů a železnice, ve volných chvílích začíná kreslit a malovat
1944 na dráze se setkává s Bohumilem Hrabalem, navštěvuje s ním i pivovar v Nymburce, kde Hrabalův otec správcoval - sílí přesvědčení, že se bude věnovat malířství
1945 rozhoduje se definitivně pro malířskou profesi a po osvobození se hlásí k přijímací zkoušce na UMPRUM do ateliéru Františka Tichého, je přijat
1948 přestupuje spolu s několika spolužáky do ateliéru Emila Filly
1950 končí řádné studium a nastupuje základní vojenskou službu
1952 první pokus o vstup do liberecké pobočky Svazu výtvarných umělců končí nezdarem právě pro studium u Tichého a Filly
1952 - 1988 žije střídavě v Turnově a na Čikváskách, věnuje se malbě krajiny a zátiší v expresivním stylu, vytváří řadu grafik a ilustrací
1978 dostává se do Mostu, vznikají první mostecké obrazy a první velké obrazy "syntéz"
1988 při nastupování do vlaku na nádraží v Turnově utrpí těžký úraz, je léčen v Turnově a potom v Praze, vrací se po osmi měsících a začíná pracovat se stejným elánem jako dřív
1989 - 1999 vzniká řada špičkových obrazů a konečně jsou vytisknuty grafiky z řady vynikajících starších desek, dosud netištěných

plk. i.m. František V A N C L
, DFC (19.2.1911 – 7.7.1974 ?)
Narodil se 19. února 1911 v Košťálově u Semil. Vystudoval Vyšší průmyslovou textilní školu a v roce 1933 nastoupil dráhu vojáka z povolání příchodem do záložní důstojnické školy pro pěchotu v Čáslavi. Odtud po roce přešel do leteckého oddělení Vojenské akademie v Prostějově, kde absolvoval letecký kurz pro pozorovatele.
Po obsazení zbytku Československa nacisty přešel státní hranice do Polska a odtud odjel do Francie. Základní výcvik prodělal na letoun Morane Saulnier MS-406 v Oranu (severní Afrika) a následně je zařazen do svazku GC I/7, která operovala na těchto letounech v Sýrii. Po kapitulaci Francie se spolu s dalšími 6 Čechy, kteří létali u této jednotky, dostal k britským jednotkám v Palestině a odtud přes Egypt do Velké Británie. V listopadu 1940 je přijat do řad Royal Air Force (RAF). V RAF byl zařazen ve stíhacích perutích č. 313., 129., 111., 611. a 312.  Dne 22. listopadu 1942 mu byl udělen Záslužný letecký kříž (Distinguished Flying Cross – DFC). Od 1. listopadu 1943 do 15. května 1944 byl velitelem 312. čs. stíhací peruti. V rámci RAF bojoval především na strojích Supermarine Spitfire Mk.Vb a Mk.IX. Během své bojové činnosti sestřelil 1 letoun jistě, 2 pravděpodobně a 3 stroje nepřítele poškodil.
V polovině května 1944 svoji bojovou činnost ukončil. Byl odvolán k Inspektorátu čs. letectva a působil jako styčný důstojník při velitelství 11. stíhací skupiny RAF. Od března 1945 byl zařazen v 1. kurzu létání s novou a kořistní technikou u Výzkumného stíhacího střediska v Tangmere.
Po návratu do vlasti pokračoval ve službě u letectva, kde zastával funkci velitele 1. letecké divize v Praze. Po únoru 1948 odešel opět za hranice. Ve Velké Británii vstoupil zpět do RAF. Zemřel v exilu pravděpodobně 7. července 1974 (někdy se uvádí i rok 1975). Kromě britského Záslužného leteckého kříže byl nositelem mj. i pěti Čs. válečných křížů 1939 a Francouzského válečného kříze.