Historie obce
Přidal admin, 24.01.2008 15:20:48
Kostel v KošťálověObec v údolí říčky Olešky (359 m n. m.) v podhůří Krkonoš, 8 km jihovýchodně od středu Semil, je křižovatkou tras do Krkonoš a Českého ráje.
Obec je připomínána již ve 12. století. Kolem roku 1361 zde Valdštejnové staví nad údolím Želechovského potoka hrad Košťál. Roku 1514 byl již hrad označován jako pustý. Dnes jsou patrné zbytky valů a zdí na zalesněném kopci naproti koupališti.
Gotický kostel sv. Jakuba ze 14. století byl v roce 1717 barokně přestavěn. Kostel má plochostropou loď, na kazatelně obrazy evangelistů z konce 17. století, věž z roku 1722 a dva staré zvony (starší z nich je z roku 1378 - jeden z nejstarších zvonů na území našeho státu).
Památný portál zdejšího mlýna z roku 1815, zbořeného roku 1980, je umístěn v muzeu v Semilech.
Historickou hodnotu má i rokoková práce V. Rulffa - socha sv. Jana Nepomuckého v Kundraticích z r. 1777.
U domku čp. 17 roste mohutná lípa velkolistá, zvaná Grafkova, která má obvod kmene 620 cm. Dvě borovice lesní, jedna u čp. 126 a druhá u polní cesty, byly vyhlášeny jako chráněný přírodní útvar. Na návsi roste 9 lip starších 100 let.
Zvláště chráněné území "Kovářův mlýn" je paleontologickým a stratigrafickým nalezištěm, charakteristickým výskytem zkamenělin prvohorní spodnopermské fauny a flory a bylo zařazeno do kategorie přírodní památka.
K výraznému rozvoji obce dochází před 100 lety zakládáním textilních továren. Roku 1923 byla v Košťálově zahájena těžba melafyru, dnes lom EUROVIA.
V současnosti sdružuje obec Košťálov 1635 trvale žijících obyvatel. Asi 150 objektů slouží k rekreaci. Areál koupaliště z roku 1942 byl obnoven a postupně je rozšiřován na kemp. Koupaliště patří mezi nejhezčí v Podkrkonoší.
První písemná zpráva sahá do r. 1361. Obec se rozkládá na ploše 2002 ha kopcovité krajiny, poměrně dost zalesněné, kamenité. Z celkové výměry je 1260 ha zemědělské půdy, 485 ha lesní půdy a 23 ha zastavěné plochy.
 
Asi 10% obyvatel v místě samo podniká (autodoprava, truhlářství, klempířství, obchodní a pohostinská činnost, služby, účetnictví, zedníci, malíři - natěrači, samostatně hospodařící rolníci atd.). Dalších cca 21% obyvatel je zaměstnáno v místních firmách, mezi největší zaměstnavatele v obci patří textilní závod Trevos s.r.o., kamenolom Eurovia, skládka komunálních odpadů Marius Pedersen, Autodoprava Karel Novák, Autodoprava Chuchlík, Autodoprava Mach, Autodoprava Klobouček, Zemní práce Věrný, a další.
Přibližně 15% obyvatel dojíždí za prací do Semil, Lomnice nad Popelkou a Jilemnice nebo do vzdálenějšího Železného Brodu, Vrchlabí, Turnova, Prahy aj.
Pověřeným úřadem pro naši obec je Městský úřad v Semilech.
Obec zřizuje Základní školu 1. - 5. ročník, dvoutřídní Mateřskou školu v Košťálově. Při bývalé MŠ v Kundraticích je přistavěn v akci "Z" kulturní sál. Společenské akce v Košťálově se konají v sokolovně nebo v zasedací místnosti OÚ.
V obci je pošta, zdravotní středisko se základní zdravotní péčí (praktický a zubní lékař) je snadno dostupné na tzv. "Hranicích", patří však již do katastru sousední obce Libštát. Tři restaurace a několik prodejen v obci jsou provozovány soukromníky.
Obecní úřadZ  důvodu společného vlastnictví vodovodu byl vytvořen Svazek obcí Košťálov-Libštát. Vodovod a kanalizaci si tak společně s městysem Libštát provozujeme sami.

Obec má bohatý společenský život. Aktivně zde pracují spolky a organizace:
Sbor dobrovolných hasičů Košťálov, Sbor dobrovolných hasičů Kundratice, Tělovýchovná jednota Sokol Košťálov, Tělovýchovná jednota Sokol Kundratice, Fotbalový klub Košťálov, Český rybářský svaz - místní organizace Košťálov, Český myslivecký svaz - místní organizace Skalice Košťálov, Český zahrádkářský svaz - místní organizace Košťálov, Spolek pro kulturu Košťálov, Sdružení zdravotně postižených občanů v ČR - místní organizace Košťálov-Libštát.
 
Za zmínku stojí i "Výstava košťálovských výtvarníků" - výstava kreseb, obrazů, grafik a dřevořezeb amatérských umělců z Košťálova, "Suchardův memoriál" - okresní přehlídka hasičského umění, "Turnaj neregistrovaných" - turnaj ve stolním tenisu, " přehlídky dechových hudeb. Noční turnaj v malé kopané, fotbalový turnaj starých gard, Výstavy košťálovských amatérských výtvarníků překročily hranice obce - výstavy uskutečnili např. v sousedním Libštátě, dále v Jičíně, Nové Pace, Mělníku, Písku, Mnichově Hradišti, Semilech, Neratovicích, Jilemnici, Lomnici nad Popelkou, Staré Boleslavi, Varnsdorfu a v Praze (galerie Ungelt).
V Košťálově působí dechová hudba Táboranka Košťálov, pod vedením RNDr. Jíny nebo hudební skupina Sonet.
 
Mezi další dobrovolné aktivity občanů patří i cvičení s dětmi různých věkových kategorií, cvičení žen - aerobic, stolní tenis (muži, ženy, mládež), taneční kroužek při ZŠ, sportovní kroužek při ZŠ, výtvarný kroužek při ZŠ, hasičský kroužek, rybářský kroužek, 5 mládežnických mužstev a tři dospělá fotbalová mužstva.
Dále se organizují poznávací výlety a kulturní akce pro rodiče s dětmi, pro seniory, lyžařské závody, cvičení hasičů, rybářské závody. Zájmové organizace si sami zajišťují výchovu nových členů, krmení lesní zvěře, vysazování stromků a jejich ošetřování, pořádání dětských dnů, soutěží (okrskových i okresních), letních ozdravných pobytů pro děti a mládež v místním autokempu a jiné dobrovolné aktivity.
Na základě výzvy obce Košťálov okolním obcím byl založen v září 1999 "Mikroregion Pojizeří", který sdružuje devět okolních obcí, které mají společné hranice k.ú. a mají společné zájmy (turistika, cykloturistika, spolupráce v oblasti kultury a sportu, společné stavební projekty).