cz pl Informacje nt. gminy hr Urząd Gminy, kontakty hr Historia gminy hr Atrakcje w okolicy gminy hr Link do tablicy ogłoszeń urzędowych
Atrakcje w okolicy gminy

Atrakcje w okolicy gminy

Kościół gotycki pw. św. Jakuba z XIV wieku był w 1717 roku poddany barokowej przebudowie. Kościół ma nawę z płaskim stropem, na ambonie obrazy ewangelistów z końca XVII wieku, wieżę pochodzącą z 1722 roku oraz dwa stare dzwony (starszy z nich jest z 1378 roku - jeden z najstarszych dzwonów na terenie naszego kraju).
Zabytkowy portal młyna z 1815 roku, zburzonego w 1980 roku, znajduje się w muzeum w Semilach.
Walory historyczne ma także rokokowa rzeźba V. Rulffa w Kundraticach z 1777 roku przedstawiająca św. Jana Nepomucena.
Przy domku nr 17 rośnie potężna lipa szerokolistna, zwana Grafkova, która ma w obwodzie pnia 620 cm. Dwie sosny zwyczajne: jedna przy obiekcie nr 126, a druga przy polnej drodze są objęte ochroną. Na przysiółku rośnie 9 lip, które liczą ponad 100 lat.
Teren objęty szczególną ochroną o nazwie "Kovářův mlýn" [Młyn kowala] jest obszarem wykopalisk paleontologicznych i stratygraficznych. Występują tu skamieniałości roślin i zwierząt z okresu dolnego permu. Należy do kategorii pomników przyrody.
Znaczny rozwój miejscowość odnotowała ponad 100 lat temu dzięki powstającym tu fabrykom tekstylnym. W 1923 roku w Košťálovie rozpoczęto wydobycie melafiru - dziś kamieniołom TARMAC.
Na terenie gminy Košťálov mieszka dziś 1672 stałych mieszkańców, ma ona powierzchnię 2002 ha wraz z przyłączonymi miejscowościami Kundratice i Čikvásky. Około 150 obiektów ma charakter rekreacyjny i należy przede wszystkich do właścicieli z Pragi, Liberca oraz Mladej Boleslav. Teren kąpieliska pochodzącego z 1942 roku został odnowiony i stopniowo przekształcany jest w camping. Kąpielisko należy do najładniejszych na Przedgórzu Karkonoszy.